Відкрийте мобільне меню

Інформація про особисті дані

 • Особисті дані обробляються згідно з чинним законодавством, зокрема, Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у процесі обробки персональних даних та про безкоштовний переказ таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС (General Data Protection Regulation), далі називається GDPR
 • Адміністратором персональних даних є Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., вул. 20/26 Żółkiewskiego, 87-100 Toruń. Що стосується персональних даних підрядників контролера, персональні дані осіб, які працюють або заявляють про працевлаштування контролером (на підставі договору про зайнятість або на підставі іншого договору), контролерів (співправителів) персональних даних також можуть бути дочірніми компаніями Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA у Торуні, які є членами групи TZMO. Для поточного списку цих об'єктів, відвідайте www.tzmo-global.com/RODO
 • З питань, що стосуються обробки персональних даних та здійснення прав, пов'язаних з обробкою персональних даних, Ви можете звернутися до співробітника з питань захисту даних, пан Jan Stemposz, TZMO S.A. вул. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mail адреса: iod@tzmo.com.pl.
 • Контролери обробляють особисті дані, зокрема:
  • на підставі статті 6 (1) (а) GDPR - суб'єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних для однієї або декількох визначених цілей - зокрема, для підтримки контакту з суб'єктом даних; робити комерційну інформацію, іншу інформацію або зразки наявних або наданих продуктів (також електронною поштою); організовувати, проводити та документувати події, включаючи конкурси, акції та інші маркетингові заходи;
  • відповідно до статті 6 (1) (b) GDPR - обробка необхідна для виконання контракту, до якого суб'єкт даних є стороною, або для вжиття заходів за запитом суб'єкта даних до укладення контракту - зокрема, для виконання всіх прав та обов'язків, що випливають з договорів, укладених контролером;
  • відповідно до статті 6(1)(c) GDPR - обробка необхідна для виконання юридичних зобов'язань контролера - зокрема, для реалізації прав та обов'язків контролера, що випливають із застосовних положень закону, зокрема у сфері податкового права, трудового права та соціального забезпечення;
  • відповідно до статті 6(1)(f) of the GDPR - обробка необхідна для цілей, що випливають з законних інтересів контролера - зокрема, з метою отримання претензій.
 • Отримувачами персональних даних є особи, найняті контролером (на підставі трудового договору або на підставі іншого контракту) та довірені особи, які співпрацюють з контролером - в обсязі, необхідному для досягнення цілей обробки; персональні дані також можуть бути надані органам державної влади та іншим особам, уповноваженим робити це на підставі правових норм, на їх запит.
 • Контролер не має наміру передавати персональні дані третій країні або міжнародним організаціям.
 • Персональні дані зберігаються
  • у випадку даних, оброблених відповідно до статті 6 (1) (a) GDPR, доки не будуть досягнуті цілі обробки, зазначені у згоді;
  • у випадку, коли дані обробляються відповідно до статті 6 (1) (b) GDPR, доки всі сторони не виконали всі зобов'язання, пов'язані з виконанням контракту, а потім до закінчення терміну дії або обмеження терміну дії будь-яких претензій що стосуються контракту;
  • у випадку, коли дані обробляються відповідно до статті 6 (1) (c) GDPR, доки не буде виконано юридичне зобов'язання контролера, зокрема зобов'язання вести облік;
  • у випадку даних, оброблених відповідно до статті 6 (1) (f) GDPR, до досягнення цілей обробки, зокрема, для задоволення, припинення або тимчасової відхилення вимоги.
 • Суб'єкт даних має право вимагати від контролера доступу до своїх персональних даних і, у випадках, зазначених у GDPR, виправити, стерти або обмежити обробку; він або вона також має право передавати персональні дані
 • Суб'єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу з захисту даних, передбаченого законом, якщо він вважає, що обробка його особистих даних порушує положення GDPR.
 • У випадку персональних даних, оброблених відповідно до статті 6 (1) (a) GDPR, суб'єкт даних має право відкликати згоду на обробку таких даних у будь-який час без шкоди для законності обробки, що здійснюється на на підставі згоди до зняття згоди. Відкликання згоди може відбуватися, наприклад, надіславши електронною поштою з повідомленням про зняття згоди на адресу електронної пошти: iod@tzmo.com.pl
 • У випадку персональних даних, оброблених на основі статті 6 (1) (a) GDPR, надання персональних даних не є законодавчими або договірними вимогами і є добровільними; однак, ненадання даних може призвести до запобігання або перешкоджання цілям обробки, зокрема відсутності контакту з контролером; ненадання комерційної інформації, іншої інформації або зразків продукції; неможливість участі в заходах, включаючи конкурси, акції та інші маркетингові заходи. В інших випадках надання персональних даних може бути статутною або договірною вимогою, якщо це передбачено законом або договірним положенням
 • У зв'язку з обробкою персональних даних контролером не відбувається автоматичного прийняття рішень, включаючи профілювання

Наш вебсайт використовує файли Cookies для забезпечення зручності використання та для статистичних цілей. Користуючись сайтом, Ви погоджуєтеся на політика cookies.

Я розумію
Помічник при вагітностіПомічник при вагітності Помічник після пологівПомічник після пологів Купити онлайнКупити онлайн